10 de maig 2013

La libido o el desig sexual a "Els Matins" de TV3

Si voleu visionar la secció del Consultori Sexual d'ahir a "Els Matins" de TV3  i llegir les notes ( hem comptat amb la participació de l'escriptora Roser Amills que ens ha presentat el seu llibre "M'agrada el sexe"):

Enllaç:

http://www.tv3.cat/videos/4569131/Que-es-la-libido-En-parlem-amb-lescriptora-Roser-Armills-autora-de-Magrada-el-sexe

Les notes per al programa:

Idea força:
El desig sexual ens ajuda a buscar la intimitat amb una altra persona, a voler trobar-nos i comunicar-nos, desperta sentiments d’atracció, fantasies sexuals,  somnis eròtics.

Introducció:
La libido és una paraula procedent del llatí que significa desig i ànsia, però també significa fantasia, caprici o antull... per tant té dos sentits:
·      Un purament energètic i quantitatiu: desig i ànsia
·      Un altre + psicològic i qualitatiu: fantasia i caprici
El desig sexual com valoració eròtica que s’anticipa a les idees i al pensament respon a estímuls que procedeixen tant de l’interior del cos com de l’exterior.
Ens anem erotitzant al llarg dels anys i per tant el desig sexual seria com una configuració personal, una forma de ser i estar en el món... un desig dins del conjunt de desigs d’una persona

Pregunta 1: Quins són els factors que influeixen en la formació i el desenvolupament del desig sexual?
El desig sexual està modulat per factors com:
·      L’edat
·      La salut general
·      Els requisits hormonals
·      L’enamorament
·      L’estat d’ànim, i també
·      Les experiències prèvies
·      La qualitat de la relació i
·      La durada de la relació
En homes i dones el desig sexual es va desenvolupant des de l’inici de la vida i influeixen:
-       l’autoimatge: percepció de cada persona sobre el seu propi cos i sobre sí mateixa
-       la identitat sexual: consciència d’un mateix com ésser sexuat segons la seva biologia i les atribucions culturals
-       la vivència personal
-       les elacions sexuals amb altres persones

Pregunta 2: Què fa que canviï el nostre desig?
-       Esdeveniments que ens passen al llarg de la vida
-       Salut
-       Les relacions
-       Variables socioculturals

Important!!! La simple absència de desig sexual no es pot considerar una disfunció, perquè existeixi un trastorn del desig hi ha d’haver una absència o disminució progressiva o brusca del desig sexual i sempre ha d’estar acompanyat de preocupació, angoixa i/o patiment

Pregunta 3: El desig sexual baix es dóna més en un sexe que en un altre?
Els estudis comenten que resulta més freqüent en les dones que en els homes, tot i que cal diferenciar entre una manca o disminució del desig o bé una manca de concordança entre els dos membres de la parella.
Dones fins als 49 anys: 10%
Dones dels 50-65 anys: 22%  à MENOPAUSA
Dones entre els 66-74 anys: 47%

Pregunta 4: I les causes quines són?
Biològiques:
-       Hormones: andrògens baixos (per exemple per una extirpació del sovaris), hipotiroïdisme, augment de la prolactina (postpart)
-       Trastorns psiquiàtrics: depressió
-       Medicaments: inhibidors de la recaptació de serotonina (antidepressius), antihipertensius, quimioteràpics,...
-       Malalties cròniques: esclerosi, fibromiàlgia,...
-       Abús de l’alcohol i altres drogues
Causes psicològiques:
-       Problemes de relació
-       Intrapersonals: vivència de la pròpia sexualitat, autoimatge,...
Causes socioculturals:
-       Condicions laborals
-       Educació sexual
-       Desigualtats de gènere
-       Estrès global...

Pregunta 5: Què cal fer per mantenir el desig sexual?
Ens referirem sobre tot a les parelles estables i de llarga durada...
-       Incloure tot el cos i no només els genitals en les relacions sexuals
-       Aprendre i reaprendre sobre sexualitat pròpia i de l’altre membre de la parella
-       Bona comunicació de parella i sexual, però fora del llit
-       Passar més temps junts en activitats plaents
-       Ser conscient dels  sentits i de tot allò sensual i eròtic que ens envolta
-       Augment de l’autoconfiança (sobre tot corporal)
-       Revisar prioritats i reajustament dels horaris per permetre coincidir. àInvertir temps!!!
-       Revisar aspectes de la vida en parella: repartiment de tasques, cura de persones,...
-       Acceptar que no cal el desig espontani per respondre sexualment de manera satisfactòria... sovint pot aparèixer als estímuls d’apropament, intimitat i qualitat emocional à desafiar el mite del sexe espontani
-       Resoldre els problemes de parella aviat, evitant que s’enquistin
-       Estar per la relació sexual à visca el pensament lineal!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada