21 d’oct. 2013

L'asexualitat al Consultori Sexual d'Els Matins de TV3

Bandera Asexualitat

Si voleu visionar la secció del Consultori Sexual del divendres 11 d'octubre  a "Els Matins" de TV3  i llegir les notes:

  
Enllaç: http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4707933

Les notes per al programa:    
L’asexualitat 
Idea força:                                                    
 L’ASEXUALITAT encara està oculta en la nostra societat tot i que cada vegada té més adeptes.
Definició:
Les persones asexuals no senten atracció sexual o física cap altra persona i no senten desig pel plaer sexual.
Darrerament hi ha una visibilització d’aquest tipus de categorització, en un món darrerament hipersexualitzat
Pregunta 1: Per què se’n parla darrerament?
Darrerament hi ha una eclosió de la sexualitat en tots els seus àmbits... Tant des de l’orientació, com des del gènere... i s’està tendint a una major acceptació de diferents opcions i tendir a normalitzar determinats estats volguts i triats.
Pregunta 2: És una patologia?
Si no genera angoixa, no es podria categoritzar de patologia. El problema està quan una persona es troba malament amb allò que sent. S’ha de diferenciar entre el desig sexual baix durant un temps i la persona que mai ha sentit o sent desig sexual.
Pregunta 3: Cal una teràpia?
Si no hi ha patologia no caldrà teràpia... Cal identificar bé les sensacions i el grau de malestar que la persona sent i també el seu entorn. Les persones que no tenen tan desig s’han sentit molt incompreses... i tenen dreta sentir-se com bitxos rars, ara bé no sé si cal fer bandera de tot plegat. En determinat moment un grup de persones que s’ha sentit com estranyes, volen visibilitzar-se, tot i que algunes de les plataformes que existeixen al respecte barregen diferents conceptes: no atracció durant un temps, asexuals romàntics, asexuals aromàntics,...
Pregunta 4: Es pot viure sense sexe?
Sí. El sexe no és imprescindible per viure... I també podem viure sense practicar determinades conductes, menjar determinats aliments, experimentar determinades situacions vitals,... Potser no se’n parla tant...
Pregunta 5: Hi ha més homes o dones asexuals?
Les dades no es confirmen que hi hagi més d’un sexe que d’altre, en l’1% que diuen els estudis realitzats...
Pregunta 6: Però que passa quan tens parella?
Allò ideal és que formessin parella dues persones asexuals... i així el problema no hi seria...Tot i que allò important çés arrribar a acords.
El desig pot ser bloquejat per determinats conflictes, medicaments, estrès,... però això no és ser asexual.

Per tenir més informació:  "AVEN", Asexual Visibility and Education Network